نظر به اینکه هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط‌ به‌ آدم ‌ربایی، حمایت‌ از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که‌ فوت‌ کرده‌ دیگر اهلیت‌ آزادی‌ را‌ از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی‌شود؛ همچنین با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، می‌توان گفت: که‌ ربودن شخص مرده یا مقتول تخصصا از قلمرو شمول ماده 621 خارج‌ است؛ و چنانچه جسد انسان از لحاظ تاریخی و فرهنگی و یا به‌ لحاظ تشریح در علم پزشکی مالیت داشته و قابل خرید و فروش باشد، ممکن است ربودن مشمول عنوان سرقت قرار‌ گیرد.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: