برای مسئولیت مدنی باید احراز شود كه بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت عرفی وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. سبب عاملی است كه هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است، مگر اینكه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد كه بتوان گفت، به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد كرده است. (وقایع حقوقی، دکتر کاتوزیان، ص 77 و 78)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: