دفاع مشروع عبارت است از حق یک فرد برای دفع تجاوز فعلی یا قریب الوقوع که نفس،عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود او یا دیگری را به خطر انداخته است، و اگر فرد در راستای اجرای این حق با رعایت جمع شرایطی که در ادامه بیان می شود، اقدام به رفتاری نماید که طبق قانون جرم محسوب شود، مجازات نخواهد شد.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: