منظور از دعوای مزاحمت آنست که خواهان مدعی است که خوانده در ملک خودش کاری را انجام داده است که انحاء تصرفات را از خواهان سلب نموده است به زبان ساده تر خوانده نه هیچ گونه منعی در استفاده خواهان ایجاد کرده است و نه تجاوز به تصرفات خواهان داشته است،بلکه خوانده با اقداماتی که انجام داده است باعث مزاحمت خواهان شده و شخص خواهان به دلیل اقدامات خوانده نمی تواند به درستی و کامل از متصرفات خود استفاده ببرد. بطور مثال خوانده هواکش آشپزخانه را به سمت تراس منزل خواهان تعبیه کرده است که باعث میشود آلودگی های هوایی داخل فضای ملکی خواهان شود در اینجا میگوئیم مزاحمت اتفاق افتاد و سلب حق بطور جزئی رخ داده است.ماده 160 ق. آ. د. «دعوای مزاحمت عبارتست از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد»

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: