دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلی از این محکومیت نماید و یا حتی برای گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی علیه او اقامه نمایند.تعریف دوم: دعوای تقابل، دعوایی است که خوانده دعوای اصلی به طرفیت خواهان دعوای اصلی به منظور محکومیت همزمان با وی و یا به منظور بی اعتباری دعوای اصلی اقدام به طرح دعوی می کند.
مثال:دعوای اصلی : الزام به تنظیم سند رسمی ← دعوای متقابل ← استرداد باقی مانده : ثمن.
دعوای اصلی: الزام به تنظیم سند رسمی ← دعوای متقابل ← اعلام بطلان عقد بیع 


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: دعوی متقابل معاملات متقابل
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: