در قوانین فعلی هیچ تعریف، ملاک یا معیاری برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی پیش‌بینی نشده است در قوانین منسوخه گذشته مثل ق.آ.د.م سابق و یا قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1و2  به موجب موادی، مصادیقی از دعاوی مالی یا غیرمالی ذکر شده بود. در رویه قضائی نیز وضعیت مشخصی وجود ندارد. در هر حال آنچه دعوا را به وجود می‌آورد ادعای تضییع (از بین رفتن) حق است حال اگر آن حقی که منشأ پیدایش آن حق شده، مالی باشد دعوا نیز مالی خواهد بود و اگر آن حق غیرمالی باشد دعوا نیز غیرمالی خواهد بود و حق مالی حقی است که اجرای آن مستقیماً برای شخص ارزش پولی قابل انتقال ایجاد کند مثل حق مالکیت، یا دعوای استرداد یک دستگاه اتومبیل که متضمن ادعای تجاوز به یک حق مالی است (مالکیت و اتومبیل) یک دعوای مالی خواهد بود.
اما اجرای حقوق غیرمالی مستقیماً قابلیت تقویم به پول را ندارد و ارزش داد و ستد و مبادله را که متضمن پرداخت پول است ندارد. مثل حق زوجیت، ولایت، بنوّت و ...


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: