خیارات، به عبارتی خیار، ؛ یعنی حق فسخ؛ عقود لازم را طبق قانون مدنی، نمی توان فسخ کرد بلکه با اختیاراتی که قانون گذار در شرایطی قائل شده است می توان عقود لازم را با یک اراده (از سوی یک طرف معامله) فسخ کرد.(اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان) طبق قانون مدنی، خیارات 12تا است.1: خیار مجلس2: خیار حیوان3: خیار شرط4: خیار تاخیر ثمن5: خیار رویت و تخلف وصف6: خیار غبن7: خیار عیب8: خیار تدلیس9: خیار تبعض صفقه10: خیار تخلف شرط، از این 12 تا خیار، 3 مورد( خیار حیوان،مجلس، تاخیر ثمن) فقط مختص عقد بیع است( خیارات مختص) و باقی خیارات، در تمام عقود لازم بسته به نوع و ماهیت عقد، وجود دارند (  خیارات مشترک). 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: