اختیارات مالک نسبت به مال خودش نامحدود و مطلق نیست و قانون و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته اند. محدودیت های مالک به چند گروه تقسیم می‌شود : محدودیت هایی که به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک از طریق قانون ایجاد شده اند، محدودیت اموالی که ملکیت اشتراکی و مشاعی دارد و همچنین محدودیت هایی که به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین اداره درست اجتماع اعمال شده اند و نیز محدودیت های ناشی از قراردادهای خصوصی را شامل می شود.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: (مالکیت) ذمه
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: