گاه مبیع دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد.این توابع نیز خود قابل دادوستد است، ولی عرف چنان آنان را وابسته به مبیع اصلی می داند که ضرورتی نمی بیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آنها بیاید.برای مثال اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده و از توابع مبیع است.تمیز این توابع با عرف است.اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف نیز جاهل باشند، بازهم ناگزیر از اجرای آنند.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: