تعریف حضانت:حضانت در لغت از «حضن» به معنای رایج به بغل گرفتن  همچنین به معنی ولایت بر طفل و مجنون به منظور تربیت است. 
تعریف اصطلاحی: حضانت، ولایت و سلطنت است بر پرورش طفل و آنچه بدان ربط دارد، از قبیل: نگهداری، گذاردن در گهواره، نظافت، شستن لباس و ...از این تعاریف، این نتیجه به دست می آید که ولایت خاص، ولایت ذاتی، ولایت اجباری و ولایت قهری، واژگانی هستند که به یک معنا به کار می روند، و آن نمایندگی قانونی و قهری پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی که بر اثر ضعف دماغ، امور آنان به دست نماینده اداره می شود. و نیز مصداق خارجی این ولایت، پدر، جد و وصی منصوب از سوی آنان است.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: