تصرف عبارت از تسلط و اقتداری عرفی است که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.(دکتر کاتوزیان – ناصر،اموال مالکیت، تابستان 93- ص 196) .این تسلط و اقتدار جلوه ای خارجی دارد، به هر حال آنچه مهم است اینکه شخص مالی را در دست داشته باشد و بتواند با در دست داشتن مادی آن، بر مال اعمال حق مالکیت نماید پس دو ویژگی مهّم برای تصرف حائز اهمیت است: 1) عنصر مادی یا استیلاء بر مال
2)عنصر معنوی که همان قصد اعمال حق به عنوان مالکیت است.
برای مثال لباسی که بر تن شخص است یا کالایی که در دکان او است و یا خانه ای که کلید آن را در اختیار دارد همه را عرف در تصرف او می داند. عرف، برای ارزیابی اماره تصرف بسیار مهم است یعنی عرف است که شخص را به موجب تصرفی که بر مال دارد به عنوان صاحب حق و مالک می شناسد.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: