تعریف تدلیس: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» (ماده 438 ق.م) برای تحقق تدلیس یکی از دو همسر باید به عمد طرف دیگر را بفریبد یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست دیگری را فریب و راضی به نکاح سازد. البته این اشتباه در اوصاف هر اندازه که مهم و اساسی باشددر نفوذ عقد اثر ندارد ولی هرگاه در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که خواستار زناشویی با دختری است و دختر او را به جای دیگر بگیرد این نکاح باطل است زیرا تدلیس و فریب به اندازه ای موثر بوده است که آنچه در عالم خارج واقع شده با آنچه مرد قصد کرده است تفاوت دارد. اما اگر زن مرض خود را از مرد پنهان سازد یا خود را دوشیزه وانمود کند و مرد به گمان سالم یا باکره بودن زن به نکاح راضی شود ای عقد تنها قابل فسخ است و مرد میتواند آن را بر هم زند. 

ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت

معنی اصطلاحات حقوقی: خیار تدلیس تدلیس
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: