تخفیف یعنی تقلیل میزان مجازات از میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده است.به طور مثال اگر مجازات جرمی در قانون حبس تعیین شده باشد در صورت وجود جهات تخفیف دهنده قاضی می تواند در زمان صدور حکم مجازات کمتر برای مرتکب تعیین نماید.
لذا تخفیف مجازات یعنی پایین آوردن میزان مجازاتی که قانون گذار معین کرده، وگرنه تخفیف معنی ندارد؛ بنابراین تعیین حداقل مجازات تخفیف محسوب نمی شود.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: