تجدید نظر یعنی دوباره قضاوت کردن امری که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینیِ اعمال دادگاه نخستین است، و دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا است و به کلیه دلایل و امور موضوعی رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید. البته دادگاه تجدید نظر زمانی حق رسیدگی ماهوی به موضوع را دارد که رسیدگی های لازم در مرحله بدوی انجام و حکم قضیه صادر شده باشد. بنابراین می توان گفت تجدید نظر یکی از طرق شکایت از آراء می باشد که توسط قضاوت دیگری ، رای مورد اعتراض ، اصلاح می شود. 


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: