مقصود از بیع خیاری، عقدی است که درآن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود.حق فسخ، به طور معمول برای فروشنده شرط می شود.بدین ترتیب که در قرارداد خرید و فروش می آید که، هرگاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد.این عقد را در حقوق ما بیع شرط نیز می نامند، و در قانون ثبت اسناد و املاک معامله با حق استرداد گفته شده است.
در بیع خیاری وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قطعی شدن بیع ثابت نیست.زیرا فروشنده می تواند، هرگاه بخواهد، با پرداخت ثمن آنچه را که از دست داده است دوباره تملک کند.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: