اعلام قیمت ریالی خواسته است که به عمل خواهان دایر بر اعلام بهای خواسته، تقویم خواسته گویند. به زبانی آسانتر هر خواسته مالی به دلیل تکلیف قانونی باید برآورد شود و قیمت تعیین شود،  تعیین قیمت ریالی این خواسته به میل خواهان است البته با رعایت موازین خاص، در برخی موارد و مصادیق که قانون معین نموده قیمت ریالی آن دقیقاً مشخص  و اعلام می‌شود ولی برخی دیگر از دعاوی مالی اینگونه نیست و بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: