چنانچه نسبت به یک دعوا که اصحاب دعوایش هم همان اشخاص بوده اند و دادگاه نسبت به آن موضوع حکم صادر کرده است و حکم هم قطعی شده است مجدداً طرح دعوی گردد،خوانده می‌تواند به آن ایراد وارد کند. و دادگاه در صورت وارد دانستن ایراد طبق ماده 89 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادرکند. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: