در دعاوی در مراجع حقوقی و کیفری و سایر مراجع، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده اند هنوز مهمترین و رایجترین دلیل ادعای آنها را تشکیل می‌دهند. طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می‌نماید معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده، پس هر یک از طرفین که سندی کارا علیه او مورد استناد قرار گرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی‌خود جلوگیری نماید. ما دو نوع دفاع داریم یا دفاع ماهوی است یا دفاع شکلی است در دفاع ماهوی وارد ماهیت، دلایل و ادعاهای گوناگوی می‌شویم که در پاسخ به سند ارائه می‌شود که این دفاع ماهوی در این حوزه جای نمی‌گیرد و از بحث خارج است اما دفاع شکلی ایراداتی است که به اصل سند گرفته می‌شود و تعرض به اصالت سند صورت می‌گیرد از جمله این ایرادات اظهار انکار و تردید نسبت به سند است یا ادعای جعل سند می‌باشد. که نسبت به هر یک به طور جدا و مفصل پرداخته می‌شود.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: