هر فعل و عملی‌ كه‌ باعث‌ شود زمین از حالت اصلاح و اعتدال خود خارج‌ شود‌. یعنی آن عمل، باعث ایجاد اختلال در آنچه خداوند متعال در زمین برای زنـدگی و آرامـش و امنیت بشر و كمال وی‌ آفریده‌ است‌، شود.هر عملی که ضد صلاح باشد فساد نام داردبعضی از مصادیق فساد جنبه اداری دارد مانندرشوه خواری ، تضییع بیت المال یا سوءاستفاده از آن وبعضی از مصادیق فساد جنبه اجتماعی یا عمومی دارد مانند ربا خواری ، بردن مال مردم از طریق دزدی یا خیانت در امانت، وبعضی از مصادیق آن هردو جنبه را دارد مانند کلاهبرداری، جعل وبعضی حالت ویژه دارد بنحوی که آثار مخربی بر جای می گذارد این دسته اخیر تفاوتی ندارد که چه جنبه ای داشته باشد مثل اخلال درنظام اقتصادی کشور، اسیدپاشی ، آدم ربائی، این دسته به لحاظ ویژگی خاص خود باید بصورت ویژه هم رسیدگی شود مجازات آن نیز حسب مورد سنگین است. (سیداحمد مرتضوی مقدم، برگرفته از سایت انتصار، 1395/7/27) 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: