یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء اعتراض شخص ثالث می باشد که به موجب آن اگر رایی از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد و این رای مخل شخص حقوق ثالث باشد، آن شخص ثالث حق دارد نسبت به آن رایبا تقدیم دادخواست، اعتراض ثالث بعمل آورد. اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای اعم از حکم و قرار و اعم از اینکه حضوری باشد یا غیابی، قطعی باشد یاغیر قطعی مسیر است.(دکتر کلانتریان – سید سفید – دوره کاربردی آئین نامه دادرسی مدنی )
در اعتراض شخص ثالث، قاضی یک قضاوت به معنای خاص نمی کند یعنی به ادله ابرازی طرفین در مورد اصل حق اولیه مورد نزاع نمی پردازد بلکه قضاوتی در مورد قضاوت گذشته خودش می کند بدین معنا که آیا آن قضاوت قبلی اش مخل حقوق ثالث بوده است یا خیر؟ مهمتر اینکه اگر قاضی احراز کند که مثلاً حکمش مخل حقوق ثالث بوده است طبق م 425 حکم مورد اعتراض را کلا یا فقط  در بخشی که مخل حقوق ثالث است نقض می کند و پس از نقض، رای جدیدی صادر می کند.(دکتر کلانتریان – سید سفید – دوره کاربردی آئین نامه دادرسی مدنی).


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: اعتراض ثالث ثالث
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: