استیفاء یعنی یك نفر از کار یا مال شخص دیگری استفاده کند و آن شخص دیگر گرچه راضی به این امر است (اگر راضی نباشد احکام دیگری دارد مثل غصب و...) اما قصد تبرع ندارد (یعنی قصد استفاده رایگان دیگران از کار یا مالش)؛ که در این صورت شخص استفاده کننده مسئول پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد و آن را کارشناس دادگستری تعیین می‌کند. 
(جزوه حقوق مدنی، دکتر شهبازی)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

مشاور

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: