طبق مواد 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/4/29با اصلاحات بعدی وماده 67قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1با اصلاحات بعدی وماده 88قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 با اصلاحات بعدی اســتفاده از وســایل و امکانــات وزارتخانه هـا،ادارات ، شـرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شــهرداریها و شرکتهاوســازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسسـاتی کـه از بودجـه عمـومی اسـتفاده می کننـد و همچنـین در اختیـار گذاردن وسایل و امکانات مزبور جرم محسوب می شود.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: وزارتخانه
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: