ادعای جعل هم در اسناد عادی مطرح است هم در اسناد رسمی.در قانون آئین دادرسی مدنی تعریفی از جعل صورت نگرفته بلکه در حقوق کیفری به جعل مادی و معنوی تقسیم بندی شده است و تعاریف خاص خود را دارد. حال هر گاه شخصی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا نماید که یکی از اقسام جعل (چه مادی، یا معنوی) در سند صورت گرفته است می گوئیم ادعای جعل شده است. ادعای جعل می تواند به بخشی از سند باشد یا به کل سند.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: