ماده 63 ق. آ. د.م «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.»
توضیح :‌ خوانده حق دارد نسبت به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی اعتراض کند. البته این اعتراض نسبت به خواسته‌ای ممکن است که جزو اشکال تعیین شده ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی نباشد و خواسته دعوای مالی غیر پولی باشد.
پرداخت هزینه کارشناس در صورت وجود اختلاف در بهای خواسته بین اصحاب دعوا ، بر عهده خوانده می‌باشد [که معترض می‌باشد] و چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ  پرداخت ننماید کارشناسی از اعداد دلایل او خارج و با نبودن دلیل دیگر ، اعتراض او به بهای خواسته بی اثر شمرده می‌شود.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: