اولین اختلافی که ممکن است در خصوص مالکیت پیش بیاید. این است که شخصی متصرف مال است و یک شخص مدعی می آید مالکیت سابق خود را اثبات می کند که در این صورت دو حالت پیش می آید : الف - متصرف فعلی (کنونی) + مدعی (که مالک سابق مال است) که در این مرحله نیاز هست بدانیم چه کسی بر دیگری مقدم است. ب- متصرف فعلی اقرار به مالکیت سابق مدعی کند ، که این حالت هم شرایط خاص خود را دارد.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: