اجرای قرارداد امری الزامی برای متعهد است و اگر متعهد به میل خود به تعهدش عمل نمود این اجرای اختیاری قرارداد بوده و در قانون با عنوان وفای به عهد از آن نام برده شده است. اما اگر متعهد به تکلیفش به اختیار خود عمل نکرد، می‌توان او را اجبار به انجام تعهد نمود و در این صورت قرارداد به صورت اجباری اجرا شده است. و در صورت عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در آن، بر اساس مسئولیت قراردادی، می‌توان از متعهد جبران خسارت وارده را مطالبه نمود.
(قواعد عمومی قراردادها، دکتر صفایی، ص 201؛ اعمال حقوقی، دکتر کاتوزیان، ص 203)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: