از آنجا که مالکیت یک رابطه اعتباری است و در نتیجه اعمال یا وقایع حقوقی تحقق پیدا میکند لذا برای اثبات مالکیت باید به اسباب ایجاد کننده آن روی آورد. که شامل اعمال حقوقی همچون عقود،قراردادها، ایقاعات مثل اخذ به شفعه و وقایع حقوقی همچون ارث و .... می باشند که بوجود آورنده مالکیت فرد بر عین می گردند. و برای اثبات آن یا باید با استناد به اماره تصرف آن را احراز  کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک که در بخش مشاوره  ایجاد مالکیت (اسباب تملک) موارد آن را یک به یک برشمرده است استناد کرد.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: