اتلاف یعنی شخص مستقيماً عملی را مرتکب شود که مال غير تلف گردد (ماده ٣٢٨ ق.م) که چه عمدی باشد چه غیرعمدی مسئول جبران خسارت وارده است. (به این عمل در اصطلاح اتلاف بالمباشره هم می‌گویند.)
تسبیب یعنی شخص شرایط تلف مال شخص دیگری را فراهم کند ولی مستقيماً این کار را انجام ندهد. پس در تسبیب شخص به طور غيرمستقيم سبب تلف مال غير می شود (ماده ٣٣١ ق.م) در این صورت نیز مسئول جبران خسارت وارده است. (به این عمل در اصطلاح اتلاف بالتسبیب هم می‌گویند.)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: