اولین مرحله برای رسیدگی داور به منازعه، درخواست ذی نفع است و این درخواست لازم نیست بصورت تنظیم درخواست در برگ چاپی دادخواست باشدو شرایط دادخواست هم لازم نیست رعایت گردد.داور، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما اصول دادرسی را باید رعایت کند و باید مقررات داوری را نیز رعایت کند.داور طبق محدوده موافقت نامه داوری و بر اساس موضوع اختلافی، رسیدگی و به قضاوت می پردازد.محل داوری اگر در ضمن توافقنامه تصریح شده باشد در همان محل خواهد بود و در صورت عدم توافق اگر داوری از سمت دادگاه ارجاع شده باشد محل آن در مقر دادگاه، یا دادگاه محل دیگری را بانظر داور تامین می نماید.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: