آراء دادگاه بدوی در موارد زیر قابل تجدیدنظر می باشد.احکام:1-هرگاه خواسته (پول نقد یا بهای آن) متجاوز از سه میلیون ریال باشد.
2-همه احکام صادر شده در دعاوی  غیر مالی قابلیت تجدید نظر دارند.3-حکم راجع به متفرعات دعوا.
قرارها:قرارهای رد دادخواست، ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا،عدم استماع دعوا و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: