هر قراردادی آثاری دارد. آثار قراردادها را می‌توان نسبت به طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث (افراد خارج از قرارداد) بررسی نمود. البته مطابق ماده 231 ق.م اصل کلی این است که قرارداد فقط نسبت به طرفین آن مؤثر است (اصل نسبی بودن قراردادها) اما این اصل استثنائاتی هم دارد. (استثنائات: تعهد به نفع شخص ثالث، معامله فضولی، قرارداد جمعی)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: