در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. (ماده 1219 ق.مدنی) پیامدهای رجوع از گواهی نسبت به سرنوشت دعوا همان پیامدهای شهادت کذب می باشد. البته همان گونه که گواهی گواه مکره در صورت اثبات اکراه، کارایی ندارد. رجوع از گواهی نیز نباید در اثر اکراه باشد؛ درغیر این صورت با اثبات این امر، رجوع معتبر نخواهد بود. (شمس ، عبدالله،جلد 3 ،چاپ بیستم، 1393، ص 159 و 160)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: