جرم کلاهبرداری اینترنتی جزء جرائم نوین است و این مسئله سبب شده است کشورها در قانون‌گذاری و در پیشگیری از این جرم و مقابله با آن، با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند. منشأ این مشکلات در ماهیت متفاوت جرم کلاهبرداری اینترنتی نسبت به کلاهبرداری سنتی است، مباحثی مانند تفاوت در محیط ارتکاب این جرائم و همچنین، تفاوت وسایل ارتکاب جرم، سبب شده است نیاز به قانونی مجزا برای مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی بیش‌ازپیش احساس شود که این مسئله با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تقریباً برطرف شده است. همچنین، در بحث پیشگیری نیز روش‌هایی نیاز است تا بتوان از وقوع این جرم پیشگیری کرد. جنبه فراملی‌بودن این جرم سبب می‌شود برای مقابله بهتر با آن، کشورها همکاری خود را در این زمینه بیشتر کنند. در ایران این همکاری‌ها می‌تواند به‌کارگیری الگوی قانونی و برنامه‌های پیشگیرانۀ دیگر کشورها باشد تا از این طریق، جنبه‌های مثبت این مباحث را وارد سیاست جنایی کشور شود.
جلال انصاری علیرضا میلانی
برنامه‌های پیشگیرانه تدابیر کیفری فضای سایبر کلاهبرداری اینترنتی

با توجه به گسترش روز افزون اینترنت در جهان و ایران و ضریب نفوذ بالای آن در جوامع امروزی، علاوه بر روش های به کارگیری درست آن، بزهکاری هایی که اساس آن بر اینترنت است، نیز رو به افزایش است.در دهه‌ی اخیر به علت گسترش باور نکردنی اینترنت در جهان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، بر اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشورشان، با تبهکاری ها و بزهکاری های متعددی مواجهند.تنوع و میزان جرائم در کشورهای مختلف به سطح فرهنگی آن جامعه میزان سواد و عوامل اجتماعی و غیره بستگی دارد.اما عموما جرائم مالی یا همان جرائم علیه اموال و مالکیت که در فضای مجازی اتفاق می افتد، در اغلب کشورها کلاهبرداری در صدر میزان این نوع جرائم قرار دارد.البته خود این جرم نیز صور مختلفی دارد که کلاهبرداری سایبری به علت گوناگونی در روش های اجرای آن و فراوانی افرادی که مورد بزه قرار می گیرند بیشترین آمار را در جرائم علیه اموال در فضای اینترنت به خود اختصاص داده است.