امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی اسلامی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع و به میزان ارزش آن اوراق، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند. بهر حال صرف نظر از نقش مرابحه در بازار سرمایه،مرا بحه از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع عقد بیع بشمار می رود. اما علی رغم مشروع بودن، عقد مرابحه در کنار سایر عقود بانکی(نظیر مشارکت مدنی،انواع معاملات مبتنی بر فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،مضاربه،مزارعه،مساقات،سلف، جعاله و قرض الحسنه) در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع و مجاز برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده، همچنین در قانون مدنی هم مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است.اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت تسهیلات بانکی مشروع به سایر عقود اضافه شدند. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.
عبدالعلی نظافتیان
تسهیلات بانکی بانکداری اسلامی مرا بحه مواضعه تولیت .بیع معامله نقدی فروش اقساطی تنزیل معاملات ثانوی

گرچه واژه مرابحه ریشه در زبان عربی دارد و تاکنون جایگزین فارسی مناسبی برای آن تعریف نشده اما دایره المعارف ویکی پدیا برای آن واژه بهره کاری را مورد استفاده قرارداده است که خود این واژه جایگزین از دو واژه عربی و فارسی تشکیل شده است.  به هرحال مرابحه مصدر باب مفاعله از ریشه ربح به معنای سود به سود کردن و چیزی را با سود فروختن است.لغت نامه معین نیز مرابحه را به سود دادن ، نفع دادن ربح گرفتن معنا کرده است. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.