در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه‌ای دارد و لازمه شناسایی آن، تشکیل پرونده شخصیتی برای او است. پرونده شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضع جسمانی، شرایط اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان، و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری و پژوهش­های اجتماعی، به‌ویژه متخصصان جرم‌شناسی درباره متهم است. مقاله پیش رو، تلاشی برای پردازش پرونده شخصیتی اطفال و نوجوانان و راه‌کارهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در مواجهه با آن در حقوق ایران است که به نظر می‌رسد،با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته در حقوق کیفری ایران، به‌ویژه در برخی مواد قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری 1378، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و نیز قانون آیین دادرسی کیفری 1392به‌صراحت به لزوم تشکیل پرونده شخصیتی درباره اطفال و نوجوانان اشاره کرده‌اند، و بررسی‌های میدانی انجام‌گرفته از پرونده‌های موجود حاکی از تشکیل‌نشدن پرونده شخصیتی در مراحل دادرسی و کامل‌نبودن آن در کانون اصلاح و تربیت زندان است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعات میدانی، اسنادی و تحلیل محتوا است.
غلامرضا عابدینی سیدمحمدتقی علوی
اطفال و نوجوانان اقدامات تأمینی بازسازگاری پرونده شخصیتی حقوق ایران

پرسش هایی که در این نوشتار مطرح می شود، این است که منظور از بررسی پرونده‌ی شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران چیست و آیا محتویات اعلامی پرونده‌ی شخصیت در قوانین ایران برای شناسایی کافی و وافی بوده است یا نه؟حقوق کیفری ایران به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به لزوم تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصیت درباره‌ی اطفال و نوجوانان بزهکار در جرائم تا درجه‌ی شش اشاره شده است لیکن بررسی های میدانی انجام گرفته، حاکی از تشکیل نشدن پرونده‌ی شخصیت درباره‌ی اطفال و نوجوانان در مراحل دادرسی، یا کامل و فنی نبودن آن در کانون اصلاح و تربیت زندان است.