• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم شهر جدید بینالود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۸۲۴۳                                                                     ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم شهر جدید بینالود استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۴ مغایرت حریم شهرجدید بینالود (مربوط به کاهش ۴۷۰ هکتار از جنوب حریم شهر بینالود و افزایش۶۴۰ هکتار در ضلع شمال غربی) را مورد بررسی قرار داد و با قید اصلاحات بشرح زیر مصوب نمود…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوعات مربوط به شهرهای استان البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۸۲۴۲                                                                     ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوعات مربوط به شهرهای استان البرز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز با سلام و احترام، به استحضارمی رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ پس از طرح موضوعات مربوط به استان البرز، ارجاع کلیه موارد به کمیته فنی را به شرح زیر مقرر نمود: الف ـ درباره مجتمع­ها و شهرک‌های صنعتی · نظر به درخواست استانداری ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک‌های مصوب شورا

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۸۸۵۶                                                                      ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک‌های مصوب شورا مدیرعامل محترم شرکت عمران شهرهای جدید با سلام و احترام، به استحضار جنابعالی می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ مقرر نمود: ۱. شهرک­های مصوب قبلی شورای عالی که تا کنون فرایند طراحی و تصویب نهایی و صدور پروانه احداث را طی ننموده و یا پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه منجر به عملیات اجرایی با نظر ست…
 • نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۵۴۵۹/۱۲۰                                                                       ۲۶/۸/۱۳۹۴ نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی مصوبه نهصد و پانزدهمین(۹۱۵) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ با توجه به استقرار دوره دوم متوسطه در نظام جدید آموزشی از سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۵ (موضوع مصوبه جلسه ۸۵۱ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۰)، شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه مقرر می‌دارد: ۱ـ دانش‌آموزان پایه اول متوسطه نظام سالی واحدی …
 • تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۶۷۲۱/۱۲۰                                                                       ۷/۱۰/۱۳۹۴ تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی  (دوره اول متوسطه) پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان  با نیازهای ویژه مصوبه نهصد و شانزدهمین(۹۱۶) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  تاریخ ۶/۷/۱۳۹۴ شورای‌عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد: اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، مصوب جلسه ۷۵۳ شورای عالی …
 • آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۷۰۷۷/۱۲۰                                                                     ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام با احترام، متن دو مصوبه به شماره‌های ۹۱۶ و ۹۱۷ به ترتیب مورخ ۶/۷/۱۳۹۴ و ۱۸/۸/۱۳۹۴ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع «تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه) پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه» و «آیین‌نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش‌آموزان» که به تأیید ریاست محتر…
 • آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۲۱۳۴۴۵                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با سلام و احترام به پیوست «آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» (به انضمام لوح فشرده) مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، که به استناد تبصره (۱) ماده مذکور به تصویب رسیده است برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به این وزارتخانه اقدام نمایند. وز…
 • مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۵۲۸۰/۱۰/۹۳۲                                                                      ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص انتصاب  آقای حمیدرضا مؤمنی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم جناب آقای حمیدرضا مؤمنی سلام علیکم، به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس هیأت مدیره و مدیرعا…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۴۷۴۹۳/ت۵۲۰۱۸هـ                                                         ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زی…
 • رأی شماره ۱۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۴/۸۳۴                                                                              ۶/۱۰/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیـأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین     تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹…
 • تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۶۱۰۹/۹۴/دش                                                                 ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی (مصوب جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی» که در جلسه ۷۷۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: « ـ ۳۰ اردیبهشت به عنوان ر…
 • تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۴۵۹۸۵/ت۵۲۷۱۴هـ                                                         ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ  مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۸۶۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
 • تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹۹هـ                                                         ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۵۵۱/۹۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ وزارت نیرو مکلف است شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که ق…
 • رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۱/۵۹۷                                                                      ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۸۲ کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیو…
 • رأی شماره ۱۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۴/۹۱۳                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۴ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱…
 • رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۰/۲۱۱                                                                        ۳/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی‌شده و بهای خدمات بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرک…
 • رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۳/۸۹۶                                                                       ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱…
 • قانون شوراهای حل اختلاف

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی و غفور پاک‌نهادبه عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۴۳۹۱۰/۵۲۷۶۹هـ                                                                      ۵/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی  و غفور پاک‌نهاد به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۱۳۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده(۳۷) آیین‌…
 • قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۷۸۵۸۰/۴۳۳                                                                          ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۶۶۴۷۲/۴۹۴۹۳ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/…