• رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند۲ مصوبه هشتصد و یازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مورخ ۵/۷/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره هـ/۸۹/۴۸۶                                                                        ۱۶/۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۲/۱۳۹۰      شماره دادنامه: ۵۷۷     کلاسه پرونده : ۸۹/۴۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی محمد افشار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۸۱۱ ـ ۵/۷/۱۳۸۸ هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور گردش کار : آقای علی محمد افشار به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه دوم هشتصد و یازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مورخ ۵/۷/۱۳۸۸ را خواستار شده است و در توضیح خواسته خود اعلام ک…
 • ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین‌نامه علایم ایمنی در کارگاه‌ها که طراحی، چاپ، انتشار، واردات و ساخت هرگونه علایم یا اتیکت ایمنی که به کارگاههای مشمول قانون کار را منوط به کسب مجوز از شورای عالی حفاظت فنی (مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورای عالی حفاظت فنی) شناخته می‌شود به شرح زیر می‌باشد. ۱ـ مدارک عمومی لازم برای صدور مجوز فعالیت (اشخاص حقیقی یا حقوقی ) الف ـ درخواست کتبی ب ـ ارائه (جواز تاسیس، موافقتنامه اصولی و پروانه کسب ) از مراجع ذیصلا…
 • دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری این دستورالعمل به استناد تبصره ماده ۲ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری که در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۸۸ توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده،تهیه گردیده است. ۱ـ تعاریف:  ۱ـ۱ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت لازم از مراجع قانونی بوده و بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بعنوان پیمانکار، مسئولیت اجرای مفاد پیمان را بر عهده دارد. ۲ـ۱ـ تشخیص صلاحیت: روندی است که در آن کار پیمانکار از نظر ایم…
 • آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۵۴۲۸                                                                                ۹/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست سه فقره آیین‌نامه‌ و دستورالعمل و ضوابط مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار به شرح ذیل برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه‌های چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. ۱ـ آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری ۲ـ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ۳ـ ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۸۸۵                                                                      ۴/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خراسان رضوی ـ تربت حیدریه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به است…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۸۰۵۳                                                                    ۱۸/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۱/۳۰۰/۸۱۲۰                                                                    ۱۸/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۰/۳۰۰/۱۰۹۱۸۱                                                              ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵ شهردار محترم تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری خود در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را در زمینه تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با توجه به ضرورت تأمین اراضی موردنیاز برای رفع کمبود ف…
 • رأی شماره ۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره هـ/۹۱/۹۵                                                                          ۲۴/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۴۰         کلاسه پرونده : ۹۱/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای الله مراد سهرابی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای الله‌مراد سهرابی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع « تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شهرداری به کارمندی» شعب ۳۰ و ۲۷ دیوان عدالت اداری آراء مع…
 • رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره هـ/۹۱/۹۳                                                                          ۲۴/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۸       کلاسه پرونده : ۹۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای وجیه اله حمدی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای وجیه‌اله حمدی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریسی آراء متفاوت صادر…
 • قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۸۷۰/۵۵۴                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۶۴۴۴/۳۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳…
 • قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۸۴۵/۵۵۲                                                                           ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۸۴۹/۳۰۹۶۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ و تأیید شو…
 • اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۱۲/ت۴۴۷۴۳هـ                                                              ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت وزیران در جلسات مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۴۰/۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب نمود: اساسـنامه شـرکت ار…
 • اصلاح آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۲۵/ت۴۶۶۱۰هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد)  در کشور وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۷ـ۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ سازمان حف…
 • اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۴۱/ت۴۸۰۱۹هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱/۲۹۶۲۶/۲۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) ب…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۳۹/ت۴۸۰۰۳ک                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شـورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند: الف ـ متن ذیل جایگزین بند (۱) تصویب‌نامه ش…
 • آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره ۳۱۶۱۷/ت ۴۷۴۵۶هـ                                                            ۲۰/۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷/۱۲۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آیین‌نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست…
 • آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
    شماره ۳۱۶۱۶/ت ۴۷۴۳۶هـ                                                            ۲۰/۲/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و …
 • تصویب‌نامه در خصوص صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۳۱۶۱۹/ت۲۴۵۵۹هـ                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۵۷۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن تصویب نمود: الف ـ صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که …