• آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۳۳۰۹/ت۴۸۴۶۳هـ                                                         ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۳۸۷۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ وزارت راه و شـهرسازی و به استناد ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ـ ، آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و ترب…
 • تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۳۳۰۲/۴۹۸۵۴                                                               ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت امنای حـساب ذخیره ارزی در جـلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۳۵۲۹۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در …
 • تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۳۳۱۵/ت۵۰۰۷۹ک                                                         ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کشور وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱/۸/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ ـ تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنع…
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۵۶/ت۵۰۱۵۰هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۷۶۱/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نیـرو و به اسـتناد مـاده (۱) قانـون هدفمـند کـردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب نمود: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از اول بهمن ماه سال ۱۳۹۲، متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت را بدون تغییر ساخت…
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                                                                       ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ۳۸ شماره پرونده ۱۳۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲ سؤال در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­شود مقصر حادثه (بیمه­گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه­گر نسبت به پرداخت دیه­ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­گذار و بیمه­گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۶۲۷۲                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۶۲۳۸                                                                     ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۶/۱۱۱/۲/۲۵۲/۲۴۲۰۶                                                           ۷/۱۲/۱۳۹۲ فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ هیـأت وزیران، لیست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام می‌گردد. با استن…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۵۷/ت۴۹۲۹۲هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی …
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۵۳/ت۵۰۱۵۰هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی  و خدمات دفع فاضلاب وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۷۶۱/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نـیرو و به اسـتناد ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب نمود: نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب مندرج در جداول پیوست تصمیم‌نامه شـماره ۲۱۴۸۸۶/ت۴۵۹۳۹ن …
 • تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۱۵۴۷/ت۵۰۲۶۹هـ                                                            ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ برای بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (۶) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت، کمیسیون خاصی مرکب از وزیران راه و شهرسازی، ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۵۶۱۹                                                                     ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک پشتیبانی حمل و نقل زرندیه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شه…
 • تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۹۶۱۶/ت۴۶۷۱۰هـ                                                            ۳/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۲۵۸۱۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد: اصلاح تقسیماتی زیر در استانهای مازندران و گلستان صورت می‌گیرد: الف ـ خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندر …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ                                                            ۳/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای  مربوط به طرح‌های عمرانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ به …
 • رأی شماره۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنیاد شهید و امور ایثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۴۹۷                                                                          ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۷/۱۱/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۷۷۷      کلاسه پرونده : ۹۱/۴۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامعباس عظیمی موضوع شکایت و خواسته : اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای غلامعباس عظیمی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۱۲ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می‌ر…
 • رأی شماره۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۲/۸۹۶                                                                       ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۳۰/۱۰/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۷۳۹    کلاسه پرونده : ۹۲/۸۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فرزانه نصرآزادانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم فرزانه نصرآزادانی به موجب درخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: اینجانب فرزانه نصر دبیر شیمی استخدامی در سال ۱۳۷۰ با توجه به این که در شهریور ۱۳۶۸ فارغ‌ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۸۸۱۰/ت۴۹۸۴۴هـ                                                         ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی  سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق…
 • تصویب‌نامه در خصوص خدمات دندان‌پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۸۸۰۷/ت۴۹۸۱۲هـ                                                         ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص خدمات دندان‌پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور و شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد موا…
 • تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۶۳۶۳/ت۵۰۲۰۱هـ                                                         ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود: ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی م…
 • رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۱۷۲                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۷۷۴      کلاسه پرونده: ۹۰/۱۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران گردش کار: آقای احتشام بابایی حاصل قویی افشار با وکالت آق…