• مصوبه سند دانشگاه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
 • مصوبه سند دانشگاه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۹۵۰/۹۲/دش                                                                       ۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه سند دانشگاه اسلامی جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها جهاد دانشگاهی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوبه «سند دانشگاه اسلامی» که در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای اس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شبانکاره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۲۳                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شبانکاره استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۵۰۵۳ مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر شبانکاره بدینوسیله اعلام می‌دارد بند ذیل به اعلام مصوبه قبلی افزوده می‌گردد. در حریم شهر پهنه گردشگری کاهش یافته و کل مساحت حریم به حداکثر ۵ برابر مساحت محدوده شهر کاهش یابد و کمربندی و حرایم در نقشه مشخ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر دیواندره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۲۷                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر دیواندره استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستای شیشوان به محدوده شهر عجب‌شیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۱۹                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستای شیشوان به محدوده شهر عجب‌شیر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۲۱۳۱                                                                       ۱۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۲۰۹۸                                                                       ۱۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایور استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۱۱/۹۲/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۲ مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره) جلسه ۷۳۳  مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصوبه «اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)» که در جلسه ۷۳۳  مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده۱ـ تعریف جایزه جهانی امام خمینی (ره) که در این اساسنامه به…
 • مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۹۵۱/۹۲/دش                                                                       ۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ جهاد دانشگاهی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری مص…