• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد) شهردار محترم شهر تهران    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 خود موضوع مغایرت اساسی شهر تهران (ار…
 • انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی      با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون محتوای مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید.…
 • انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی     با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند14 ماده8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی را به‌عنوان معاون امنیت مرکز ملی منصوب‌می‌نمایم. امید است با اتکاء به‌نیروی لایزال‌الهی در راستای تحققاهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ‌نورزید.…
 • انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی       با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیاراتو اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور      شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، براساس ماده 9 اساسنامه‌ی مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:      • شرح وظایف و اختیارات:      کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور جهت تحقق امنیت فضای مجازی کشور تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات این کمیسیون به شرح زیر است:      1ـ فراهم آو…
 • تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور          شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، در راستای اجرای بند «ب ـ21» پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:               تبصره1ـ ساختار کلی فوق پس از یکسال با پیشنهاد دبیر و تصویب شورای عالی قابل بازنگری می‌باشد.          تبصره2ـ ساختار و تشکیلات تفصیلی مرکز م…
 • انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانیو منابع انسانی مرکز ملی     با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید.…
 • انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۴/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. دبیر شورا…