• رأی شماره ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه‌های اجرایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 26/4/1391      شماره دادنامه: 226       کلاسه پرونده: 91/534     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای هاشم بابائی فرد     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای هاشم بابایی فرد به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:     احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب هاشم بابائی فرد پس از شرکت در آزمون استخدامی استانداری قزوین و همچنین پس از طی مراحل گزینش و بنا به درخواست استانداری ولیکن بدون عقد هر گونه قرارداد…
 • رأی شماره‌های ۲۰۴ ـ ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق‌التدریس در مقطع ابتدایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 19/4/1391         شماره دادنامه:204ـ203        کلاسه پرونده: 90/688 ـ 568     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقایان جبار ویسی و محمدامین محمدی      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقایان جبار ویسی و محمدامین محمدی به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند، علی‌رغم این که 28 ساعت تدریس در هفته در مقطع ابتدایی به صورت حق‌التدریس داشته‌اند لیکن 22 ساعت تدریس لحاظ شده است و 6 ساعت دیگر جزو سابقه کاری لحاظ نشده اس…
 • رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره 113ـ29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      تاریخ دادنامه: 26/4/1391      شماره دادنامه: 220      کلاسه پرونده: 89/167     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد     گردش کار: ا…
 • رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی‌تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       تاریخ دادنامه: 26/4/1391      شماره دادنامه: 222         کلاسه پرونده: 90/403     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای ابراهیم بخشی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای ابراهیم بخشی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته الزام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به احتساب سوابق خدمت و پرداخت حقوق و مزایا و کسور بازنشستگی از تاریخ تسویه حساب با بیمارستان تا تاریخ شروع به کار مجدد در دا…
 • رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند       تاریخ دادنامه: 26/4/1391       شماره دادنامه: 219      کلاسه پرونده: 89/69      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر دزفول      موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول      گردش کار: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول داد…