• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۲۳۹۳/۹۴/۷                                                                          ۲/۹/۱۳۹۴ ۴۱۶ شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید ۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ ۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعی…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ موضوع ویرایش دوّم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۳۴۳۰/۵۱۷۰۰                                                               ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ موضوع ویرایش دوّم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در پیوست تصویب­نامه شماره ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ موضوع ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، صفحات (۷۴ الی ۷۹) به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، درج نگردیده است مراتب برا…
 • تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۴۸۸۴/ت۵۲۸۷۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امورخارجه وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورـ سازمان ملی استاندارد ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی برخی از طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی از شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۱۵۴۸۸۶/ت۵۲۸۸۶هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی برخی از طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی از شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد: دستـگاه اجرایی طرح­های …
 • تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۵۴۷۲/۹۴/دش                                                                         ۵/۱۰/۱۳۹۴ تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحیه: ماده واحده «تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسـه ۷۵۱ …