• نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲ ۱۱ شماره پرونده ۱۰۸۲ ـ ۲۶ ـ ۹۲ سؤال در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟ نظریه شماره۱۵۱۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۸/۱…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۸۸۴۹                                                                     ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص وضعیت حریم پایتخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۹۹۳۶                                                                     ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص وضعیت حریم پایتخت استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای ع…
 • آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۵۱۶۳/ت۴۹۲۰۶هـ                                                          ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان جهرم به عنوان منطقه گرمسیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۵۱۶۱/ت۴۹۶۰۱هـ                                                          ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان جهرم  به عنوان منطقه گرمسیر وزارت نیرو ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۸۵۹۹/۹۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ شهرستان جهرم برای ماههای خرداد و تیر به عنوان منطقه گرمسیر (۲) و برای ماههای مرداد و شهریور به عنوا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۳۸۷۷/ت۴۹۹۱۴هـ                                                          ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن» وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۶۱۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد ماده (۸۲) قانـون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: دستگاه اجرای…