• مصوبه « الحاق یک بند به ماده ۴ اصلاحی مصوبه ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۶

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوبه جلسه 188 مورخ 10/6/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی        شـورای معین شورای عالی انقلاب فرهنـگی در جلسه 188 مورخ 10/6/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 9/10/1386 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و براساس تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ترکیب شورای راهبردی سیاستگذاری کلان امور مربوط به دانشجویان خارجی …
 • مصوبه « شمول بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره‌های ذیل آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی       ماده واحده « شمول بند « ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره‌های ذیل آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء، ابلاغ می‌شود:      ماده واحده ـ « بنا به ماهیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مؤسسه پژوهشی طبق مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و …
 • تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۵۰۰/۲۶۹۸/۹۰۰۰                                                                   ۶/۹/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نامه شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد این معاونت در خصوص تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از تاریخ انقضاء (پایان دی‌ماه ۱۳۹۰) به مدت یک سال، حسب‌الامر مقام محترم معاونت حقوقی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مشاور معاون حقوقی قوه …