• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر درچه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان   در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر درچه در جلسه مورخ 14/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان    1ـ اساس طرح براساس دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود.    2ـ اراضی کشاورزی و باغات موجود شهر…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رزوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رزوه در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:     1ـ کاربری فضای سبز در نقشه‌های پیشنهادی در شمال غرب شهر از محدوده شهر خارج شود.     2ـ اساس طرح جامع بر اساس دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.     3ـ…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر غرق‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی    در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر غرق‌آباد در جلسه مورخ 4/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:    1ـ اراضی الحاقی به محدوده طرح جامع با کاربری پیشنهادی مسکونی واقع در شرق شهر (شمال جاده ساوه ـ همدان) از محدوده طرح خارج و خط محدوده شهر بر حد شمالی محور ساوه ـ همدان تدقیق گردد.    2ـ اراضی اختصاص‌ی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مراغه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/5/1390؛ طرح جامع شهر مراغه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت واقع در حوزه شهری کرج ـ شهریار در جلسه مورخ 8/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:    1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.   2ـ صدور پروانه ساختمان در ا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع بندر امام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ 15/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:   1ـ با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و بعنوان یکی از اسناد طرح ارائه گردد.…
 • رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۷/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها در راستای بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت راه‌اندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی در ارائه خدمات ادا…