• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۵۸۷۶۹                                                                     ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی  طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت) شهردار محترم شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۴۳۲۶                                                                       ۲۵/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۴۲۴۳                                                                       ۲۵/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۱۴۳۰۷                                                                       ۲۵/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۵۴۱۱/ت۵۰۴۱۰ک                                                               ۳/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی  اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای یادشده و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۵۴۱۷/ت۵۰۰۸۹ک                                                               ۳/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه  اقتصادی قشم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۹/۱۰/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب‌نامه شم…
 • رأی شماره‌های ۱۰۶۶ ـ ۱۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه اطلاق پرداخت فوق‌العاده ویژه به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۲/۵۲                                                                          ۱۸/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲              شماره دادنامه: ۱۰۶۶ـ ۱۰۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲ ـ ـ ۱۲۸۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ آقای عباس توحیدی مقدم ۳ـ آقای امیر مقدم خو ۴ـ آقای اسماعیل نوری ۵ ـ خانم شهلا کریم‌زاده  ۶ ـ خانم معصومه برقی ننه کران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: مد…
 • رأی شماره ۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۵                                                                            ۱۸/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۰۹       کلاسه پرونده: ۹۱/۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر بیابانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای ناصر بیابانی به موجب درخواستی که به شماره ۱۷۲۵/۵۸۰ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: آقایان ۱ـ م…
 • رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به کارکنان بنیاد شهید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۲۴۰                                                                        ۳۱/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۲/۳/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۴۰۹ الی ۴۱۵ ـ۵۷۴ و ۵۷۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۰، ۴۶۱، ۷۳۱، ۸۸۴، ۱۳۳۹، ۱۳۶۲ـ ۹۳/۲۱۲، ۲۲۴، ۲۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکات: اختیار فرهومند، محمدصادق اسدی، علی‌اکبر میرحیدری، نادر طاهری، عادل فلاح‌زاده به وکالت از آقای حسن کولانجی ـ سیداسماعیل سیدصبوری و غلام عباس اسکندری، عباسعلی اسکندری و حمید موسی‌بیگی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعا…
 • رأی شماره ۱۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ ۵ ـ ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب مصوب۱۳۸۳ وزارت نیرو و ابطال بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورت جلسه شماره۱۴۷ـ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب‌منطقه‌ای خراسان‌شمالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۲/۵۳۵                                                                        ۲۶/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۵/۲/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۲۹      کلاسه پرونده: ۹۲/۵۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل با وکالت آقای یداله علی محمدی زارع موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو ۲ـ ابطال بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورت جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب…