• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۶۱۸۰                                                                       ۱۷/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بیرجند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ خود مغایرت اساسی بیرجند مربوط به تغییر کاربری اراضی به مساحت ۹ هکتار از باغ و فضای سبز به مسکونی را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با کلیات آن موافقت و مقرر گردید طرح آماده سازی و تفکیک اراضی ب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج (تعاونی مسکن حمل و نقل)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۶۱۴۳                                                                       ۱۷/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج (تعاونی مسکن حمل و نقل) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ خود موضوع مغایرت سنندج مربوط به الحاق به محدوده و تعیین کاربری مسکونی حدود ۳/۱۱ هکتار اراضی مربوط به تعاونی مسکن حمل و نقل و کارگران سنندج (تعاونی پایانه حمل ونقل) را مورد بررسی قرار داد و به شر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه میاندوآب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۶۱۳۱                                                                       ۱۷/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه میاندوآب استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی کرج (خط ۴ حصار)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۶۱۷۵                                                                      ۱۷/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی کرج (خط ۴ حصار) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ خود موضوع توانمند‌سازی سکونتگاه غیر‌رسمی خط۴ حصار کرج به وسعت تقریبی ۳۲ هکتار در شرق شهر کرج و در ضلع شرقی جاده چالوس را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با کلیات تثبیت محدوده موافقت بعمل آمد و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۴۸۲۲                                                                       ۱۱/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در خارج از حریم شهر جدید پردیس استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در اجـرای بـند (۵) مـاده (۴) قانون تأسـیس شورای عـالی شهرسـازی و معـماری ایران و ماده (۴۲) آئـین‌نامه نحوه بررسی و تصـویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسـازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به اس…
 • تکمیل بندهایی از ماده۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۵۷۱/۹۲/دش                                                                     ۲۵/۴/۱۳۹۲ تکمیل بندهایی از ماده۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه ۷۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه «تکمیل بندهایی از ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری» که در جلسه ۷۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ـ عبارت (و یا معا…
 • اصلاح و تکمیل ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۴۵۷۲/۹۲/دش                                                                     ۲۵/۴/۱۳۹۲ اصلاح و تکمیل ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه ۷۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه «اصلاح و تکمیل ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ۷۳۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ـ سه نفـر ص…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۲۳۸۴۸/۹۰۰۰                                                                ۲/۵/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شـماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مـورخ ۱/۵/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰                                                                ۱/۵/۱۳۹۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر …