• رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ دادنامه: 10/5/1390     شماره دادنامه: 200     کلاسه پرونده: 88/563      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی      گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:      « 1ـ آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال 1340 فوت کر…
 • رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  در صنایع بالای 25 نفر شاغل      تاریخ دادنامه: 17/5/1390      شماره دادنامه: 206      کلاسه پرونده: 88/1032   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی: آقای هادی هاشمی   موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه شماره 32398 مورخ 4/2/1386 مصّوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    گردش کار:  شاکی مدعی است به موجب مواد 93 و 106 قانون کار، دستورالعمل و آیین‎نامه‎ مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به …
 • رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  در صنایع بالای 25 نفر شاغل      تاریخ دادنامه: 17/5/1390      شماره دادنامه: 206      کلاسه پرونده: 88/1032   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی: آقای هادی هاشمی   موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‎نامه شماره 32398 مورخ 4/2/1386 مصّوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    گردش کار:  شاکی مدعی است به موجب مواد 93 و 106 قانون کار، دستورالعمل و آیین‎نامه‎ مربوط به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ساختاری ـ راهبردی شهر اسلامشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
        استاندار محترم استان تهران      شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال 1389 در تاریخ 23/12/1389 طرح جامع ساختاری ـ راهبردی شهر اسلامشهر مصوب جلسه مورخ 18/2/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان تهـران را پیرو صورتجلسه مورخ 15/12/1389 (پیوست) و بازدید کمیته فنی، مورد بررسی نهایی قرارداد و مقرر نمود اصلاحات موردنظر کمیته فنی (به جز خروج اراضی کشاورزی حدفاصل میان‌آباد، ضیاءآباد و اسلامشهر و اختصاص آن به خدمات عمومی) در طرح رعایت ‌شده و در کمیته منتخب شامل نمایندگان وزارت دفاع …