• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌- جلسه۳۸۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و هشتاد و هفتم(387)‌ 9 دیمـاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌  6 ذیقعده‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌       دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ نهم‌ دیماه‌ 1382                         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور خانم‌ جمیله‌ کدیور و آقایان‌: قهرمان‌ بهرامی‌حسن‌آبادی‌ و قاسم‌ معماری‌.4 ـ بیانات‌ …