• تنفیذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرمهین

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به‌ تصویب طرح جامع شهر فرمهین در جلسه مورخ 18/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جدید امیرکبیر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان مرکزی         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پنجمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 11/3/1388 طرح جامع شهر جدید امیرکبیر را براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 خود مورد بررسی قرار داده و مقرر نمود:         « طرح به کمیته فنی ارجاع و حداکثر ظرف مدت یکماه بررسی شود. مصوبه کمیته فنی، مصوب شورا تلقی و قابل ابلاغ می‌باشد.سقف جمعیتی یکصد هزار نفر و مساحت آن حداکثر دوهزار هکتار می‌باشد. در مورد بزرگراه و راه‌آهن موجود و آزاد راه طراحی شده مقرر شد به گونه‌ای در طرح دیده شود که علاوه بر حرا…